Przychodnia Lekarska w Stragardzie
Apycom jQuery Menus
logo logo logo

Witamy na stronie przychodni Lekarsko-dentystycznej
"Zdrowym Być" w Stargardzie.
Przychodnia „Zdrowym Być” w Stargardzie została utworzona przez wspólników Spółki GCC sp. z.o.o. w 2011 roku.
Siedziba Przychodni znajduje się w Stargardzie przy ul.Rumuńskiej 9a-g/1. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, pielęgniarka POZ, położna POZ, pielęgniarka środowiskowa) oraz stomatologii. Nasza Przychodnia sprawuje opiekę nad mieszkańcami gminy i miasta Stargard Szczeciński oraz gmin sąsiednich. Naszymi Pacjentami są również mieszkańcy innych miejscowości z terenu Polski, w tym miasta Szczecina. Ze względu na wysoką jakość udzielanych świadczeń, z naszych usług, bardzo często korzystają Pacjenci z zagranicy przebywający w Polsce turystycznie.

Do zadań Przychodni należą w szczególności:

- badania i porady lekarskie,
- badania diagnostyczne w tym laboratoryjne, USG i RTG,
- leczenie - ambulatoryjne oraz w domu chorego,
- profilaktyka i leczenie dzieci i dorosłych w zakresie stomatologii,
- leczenie protetyczne,
- świadczenia pielęgniarskie,
- opieka zdrowotna w zakresie położnictwa,
- opieka nad kobietą w okresie ciąży i połogu, profilaktyka onkologiczna, opieka nad noworodkiem,
- opieka nad zdrowym dzieckiem,
- opieka pielęgniarska w środowisku domowym,
- pielęgnacja chorych i opieka nad niepełnosprawnymi,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo - wychowawczej i promocji zdrowia,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
Cele, o których mowa wyżej, realizowane są w siedzibie Przychodni „Zdrowym Być” w Stargardzie przy ul.Rumuńskiej 9a-g/1., a w uzasadnionych medycznie przypadkach także w miejscu zamieszkania Pacjenta. Przychodnia zatrudnia dwóch lekarzy w pełnym wymiarze czasu pracy ( po specjalizacji z medycyny rodzinnej) oraz lekarza dentystę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Personel przychodni uzupełnia sześć pielęgniarek i położna.

Przed kilku laty pomieszczenia przychodni przeszły gruntowny remont. Posiadamy dwa gabinety lekarskie, gabinet dentystyczny, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, przestronną poczekalnię, pracownię EKG. Przychodnia jest w pełni skomputeryzowana. Z myślą o osobach niepełnosprawnych wybudowano podjazd do budynku przychodni oraz przystosowano do ich potrzeb toalety. Wygodne kolorowe poczekalnie i nowoczesne zaplecze sanitarne powoduje, że Pacjenci czują się tutaj bardzo dobrze. W Przychodni panuje miła, rodzinna atmosfera. Z naszych usług korzysta blisko trzy tysiące zadowolonych Pacjentów.

logo